صفحه اصلی
معرفی شرکت
پروژه ها
خدمات مهندسی
آموزش
اخبار
شرکتهای تابعه
شرکتهای خارجی همکار
گواهی نامه ها
پرسش و پاسخ
تماس با ما
سمینار 87

English


  شرکتهای خارجی همکار

ردیف

نام شرکت خارجی

نوع همکاری

1

FLS Automation
Denmark

حضور مشترک در پروژه های سیمان ایران در زمینه تأمین
تجهیزات برق و اتوماسیون بصورت پیمانکار EPC
2

ELEXAG
Switzerland

طراحی - ساخت - نصب - راه اندازی - نگهداری و فروش
سیستم های کنترل آلودگی های صنعتی فیلترهای الکترواستاتیکی-
فیلترهای هیبر ید و... در ایران
3

BETH (AEROB-BETH
Filtration)Germany GmbH

 

طراحی - ساخت - نصب - راه اندازی و فروش فیلترهای
کیسه ای مختلف در منطقه (خاورمیانه)