صفحه اصلی
معرفی شرکت
پروژه ها
خدمات مهندسی
آموزش
اخبار
شرکتهای تابعه
شرکتهای خارجی همکار
گواهی نامه ها
پرسش و پاسخ
تماس با ما
سمینار 87

English


خدمات مهندسی


  • خدمات مهندسی طراحی و مشاوره Design & Consulting Engineering  
  • خدمات مهندسی تعمیرات و نگهداری  Maintenance Engineering  
  • خدمات مهندسی ساخت Manufacturing Engineering & Supervision  
  • خدمات مهندسی معدن (اکتشاف و استخراج) Mineral Exploration & Mining Engineering  
  • مشاوره پروژه های افزایش ظرفیت تولید سیمان کارخانجات Upgrading Projects Consulting  
  • مطالعه و بهینه سازی فرآیند تولید Process Dignostics & Optimization  
  • خدمات نظارت ، بهره برداری و راه اندازی Commissioning  
  • خدمات مهندسی برق و اتوماسیون     Electrical & Automation Engineering  
  • خدمات آموزشی Training courses