صفحه اصلی
معرفی شرکت
پروژه ها
خدمات مهندسی
آموزش
اخبار
شرکتهای تابعه
شرکتهای خارجی همکار
گواهی نامه ها
پرسش و پاسخ
تماس با ما
سمینار 87

English

 

شرکت های تابعه

   
شرکت نوآوران صنعت سبز پارس GrIIn

 تلفن : 6318100-0711(10 خط)
 نمابر : 6318500-0711

شرکت نوآوران صنعت سبز پارس

شرکت معماران پارس صنعت MPS

 تلفن :    6315513 -0711
 نمابر :  6315512 -0711

شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران SSI

 تلفن: 2272808-0711
 نمابر :8833826-021

شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت

شرکت مدیریت صنایع پارس اقدام PEC

 

 تلفن: 88457325-021

 نمابر :88403017-021

شرکت مدیریت صنایع پارس اقدام